spread
UTAMA | MAKLUMAT | Statistik Transaksi
Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian
Bil Perkhidmatan Atas Talian Jumlah Transaksi Bagi Tahun 2016
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Catatan
1. Semakan Layak Peringkat Akhir  1324 2156 978 1324 878 1324 2133 983 2144 2143 1435 2143 TP -Tiada Penyiaran
2. Semakan Layak Ke PUSASDA
2100 625 2435 754 232 2154 2263 1987 1142 2801 1179 1980 TP -Tiada Penyiaran


Bil Perkhidmatan Atas Talian Jumlah Transaksi Bagi Tahun 2015
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Catatan
1. Semakan Layak Peringkat Akhir  980 1784 978 1725 1869 1386 1327 3549 1438 2031 1785 TP TP -Tiada Penyiaran
2. Semakan Layak Ke PUSASDA
751 1874 1165 751 2431 1327 2174 2118 2114 2134 1106 TP TP -Tiada Penyiaran 
Kemaskini pada Rabu, 04 Januari 2017 15:40