Versi Melayu

Perkataan
Singkatan
Maksud
Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Cabang Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia bagi perkhidmatan laut.
Tentera Darat Malaysia TDM Cabang Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia bagi perkhidmatan darat.
Tentera Darat TD Maklumat sedang dikemaskini
Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV Jabatan yang menguruskan hal ehwal veteran ATM.
Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia bagi perkhidmatan udara.
Markas Angkatan Tentera Malaysia MK ATM Markas utama bagi gabungan ketiga-tiga perkhidmatan.
Rejimen Askar Melayu Diraja RAMD Kelompok Tempur - Kelompok ini melibatkan anggota dan sistem tempur yang berada di hadapan sekali (barisan hadapan) dalam peperangan. Penugasan adalah Batalion Infantri Standard.
Rejimen Renjer Diraja RRD Kelompok Tempur - Kelompok ini melibatkan anggota dan sistem tempur yang berada di hadapan sekali (barisan hadapan) dalam peperangan. Penugasan adalah Batalion Infantri Standard.
Rejimen Sempadan RS Kelompok Tempur - Kelompok ini melibatkan anggota dan sistem tempur yang berada di hadapan sekali (barisan hadapan) dalam peperangan. Penugasan adalah Batalion Infantri Standard.
Kor Armor Diraja KAD Kelompok Tempur - Kelompok ini melibatkan anggota dan sistem tempur yang berada di hadapan sekali (barisan hadapan) dalam peperangan. Penugasan adalah melibatkan kepada kenderaan perisai/kereta kebal.
Rejimen Semboyan Diraja RSD Kelompok Bantuan Tempur - Kelompok kedua ini terdiri daripada anggota dan sistem tentera yang membantu Kelompok Tempur secara langsung di dalam peperangan. Penugasan adalah melibatkan kepada komunikasi/perhubungan.
Rejimen Askar Jurutera Diraja RAJD Kelompok Bantuan Tempur - Kelompok kedua ini terdiri daripada anggota dan sistem tentera yang membantu Kelompok Tempur secara langsung di dalam peperangan. Penugasan adalah melibatkan kepada kejuruteraan.
Rejimen Artileri Diraja RAD Kelompok Bantuan Tempur - Kelompok kedua ini terdiri daripada anggota dan sistem tentera yang membantu Kelompok Tempur secara langsung di dalam peperangan. Penugasan adalah melibatkan kepada bantuan tembakan jarak jauh menggunakan meriam dan missile.
Kor Perkhidmatan AM KPA Kelompok Bantuan Perkhidmatan - Peranan kelompok ini adalah untuk membantu Kelompok Tempur dan Bantuan Tempur dalam asoek perkhidmatan lojistik dan senggaraan serta perkhidmatan lain yang berunsur pentadbiran. Penugasan adalah melibatkan kepada pengurusan pentadbiran.
Kor Kesihatan Diraja KKD Kelompok Bantuan Perkhidmatan - Peranan kelompok ini adalah untuk membantu Kelompok Tempur dan Bantuan Tempur dalam asoek perkhidmatan lojistik dan senggaraan serta perkhidmatan lain yang berunsur pentadbiran. Penugasan adalah melibatkan kepada kesihatan dan perubatan.
Kor Polis Tentera Diraja KPTD Kelompok Bantuan Tempur - Kelompok kedua ini terdiri daripada anggota dan sistem tentera yang membantu Kelompok Tempur secara langsung di dalam peperangan. Penugasan adalah melibatkan kepada pengawasan dan pemantauan tatatertib.
Kor Risik Diraja KRD Kelompok Bantuan Tempur - Kelompok kedua ini terdiri daripada anggota dan sistem tentera yang membantu Kelompok Tempur secara langsung di dalam peperangan. Penugasan adalah melibatkan kepada pemantauan dan maklumat risikan.
Kor Perkhidmatan Diraja KPD Kelompok Bantuan Perkhidmatan - Peranan kelompok ini adalah untuk membantu Kelompok Tempur dan Bantuan Tempur dalam asoek perkhidmatan lojistik dan senggaraan serta perkhidmatan lain yang berunsur pentadbiran. Penugasan adalah melibatkan kepada pengangkutan dan sajian.
Kor Ordnans Diraja KOD Kelompok Bantuan Perkhidmatan - Peranan kelompok ini adalah untuk membantu Kelompok Tempur dan Bantuan Tempur dalam asoek perkhidmatan lojistik dan senggaraan serta perkhidmatan lain yang berunsur pentadbiran. Penugasan adalah melibatkan kepada keperluan logistik.
Kor Jurutera Letrik dan Jentera Diraja KJLJD Kelompok Bantuan Perkhidmatan - Peranan kelompok ini adalah untuk membantu Kelompok Tempur dan Bantuan Tempur dalam asoek perkhidmatan lojistik dan senggaraan serta perkhidmatan lain yang berunsur pentadbiran. Penugasan adalah melibatkan kepada kejuruteraan jentera.
Kor Agama Angkatan Tentera KAGAT Kelompok Bantuan Perkhidmatan - Peranan kelompok ini adalah untuk membantu Kelompok Tempur dan Bantuan Tempur dalam asoek perkhidmatan lojistik dan senggaraan serta perkhidmatan lain yang berunsur pentadbiran. Penugasan adalah melibatkan kepada keagamaan dan rohani.
Rejimen Askar Wataniah RAW Askar Wataniah - Rejimen Askar Wataniah adalah Rejimen yang diangotai oleh para sukarelawan. Mereka ini adalah barisan kedua di dalam mempertahankan Negara. Kemahiran anggota adalah standing dengan anggota tetap, malah ada memiliki kepakaran tertentu seperti telekomunikasi, perbekalan air, pengendalian pelabuhan dan pengendalian keretapi.
Pasukan Udara Tentera Darat PUTD Pasukan udara bagi perkhidmatan Tentera Darat dan penugasan adalah melibatkan kepada logistik udara.
Pegawai PEG Mereka yang telah ditauliah oleh SPB YDP Agong bermula dari pangkat Leftenan Muda sehingga Jeneral.
Lain-Lain Pangat LLP Mereka yang telah berjaya menjalani latihan asas perajurit muda dan berpangkat dari Prebet sehingga ke Pegawai Waran I.
Leftenan Muda LT M Pangkat permulaan bagi kategori pegawai dan selepas itu adalah berpangkat Leftenan.
Leftenan LT Pangkat Selepas Leftenan Muda bagi kategori pegawai dan selepas itu adalah berpangkat Kapten.
Kapten KAPT Pangkat Selepas Leftenan bagi kategori pegawai dan selepas itu adalah berpangkat Mejar.
Mejar MEJ Pangkat Selepas Kapten bagi kategori pegawai dan selepas itu adalah berpangkat Leftenan Kolonel.
Leftenan Kolonel LT KOL Pangkat Selepas Mejar bagi kategori pegawai dan selepas itu adalah berpangkat Kolonel.
Kolonel KOL Pangkat Selepas Leftenan Kolonel bagi kategori pegawai dan selepas itu adalah berpangkat Brigadier Janarel.
Brigedier Jeneral BRIG JEN Pangkat Selepas Brigadeir Janarel bagi kategori pegawai dan selepas itu adalah berpangkat Mejar Jeneral.
Mejar Jeneral MEJ JEN Pangkat Selepas Brigadier Jeneral bagi kategori pegawai dan selepas itu adalah berpangkat Leftenan Jeneral.
Leftenan Jeneral LT JEN Pangkat Selepas Mejar Jeneral bagi kategori pegawai dan selepas itu adalah berpangkat Jeneral.
Jeneral JEN Pangkat Selepas Leftenan Muda bagi kategori pegawai yang terakhir.
Fill Marsyal - Pangkat yang hanya boleh disandang oleh SPB YDP Agong sahaja.
Panglima Angkatan Tentera PAT Panglima tertinggi bagi ketiga-tiga perkhidmatan. Ia boleh dilantik sama ada dari perkhidmatan darat, laut atau udara.
Panglima Tentera Darat PTD Panglima Tertinggi bagi perkhidmatan Tentera Darat Malaysia.
Prebet PBT Lantikan bagi mereka yang berjaya menjalani latihan asas Perajurit Muda.
Lans Koperal LKPL Pangkat permulaan bagi kategori Lain-Lain Pangkat dan selepas itu adalah berpangkat Koperal.
Koperal KPL Pangkat selepas Lans Koperal bagi kategori Lain-Lain Pangkat dan selepas itu adalah berpangkat Sarjan.
Sarjan SJN Pangkat selepas Koperal bagi kategori Lain-Lain Pangkat dan selepas itu adalah berpangkat Staf Sarjan.
Staf Sarjan SSJN Pangkat selepas Sarjan bagi kategori Lain-Lain Pangkat dan selepas itu adalah berpangkat Pegawai Waren II.
Pegawai Waran II PW II Pangkat selepas Staf Sarjan bagi kategori Lain-Lain Pangkat dan selepas itu adalah berpangkat Pegawai Waren I.
Pegawai Waran I PW I Pangkat selepas Pegawai Waren II bagi kategori Lain-Lain Pangkat yang terakhir.
Pegawai Tidak Tauliah Kanan PTTK Kategori bagi mereka yang berpangkat bermula dari Sarjan, Staf Sarjan, Pegawai Waren II dan Pegawai Waren I.
Pegawai Tidak Tauliah Rendah PTTR Kategori bagi mereka yang berpangkat bermula dari Lans Koperal dan Koperal.
Rejimen Sarjan Mejar RSM Seseorang yang berpangkat Pegawai Waren I yang telah memenuhi syarat kelayakan dan bertanggungjawab dalam pengurusan acara rasmi atau perbarisan.
Akta Angkatan Tentera 1972 AKTA AT 1972 Akta rasmi bagi perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia.
Markas Tentera Darat MK TD Markas utama bagi perkhidmatan Tentera Darat Malaysia