Sistem Maklumbalas Pengguna

PENGENALAN: Sistem ini bertujuan untuk memberi peluang kepada penggguna menyampaikan sebarang maklumat yang difikirkan perlu dan secara tidak langsung memerlukan maklumbalas rasmi dari pihak perkhidmatan Tentera Darat Malaysia. Disamping itu juga, sistem ini digunakan dalam usaha menaiktaraf perkhidmatan yang sedia ada di dalam Portal Tentera Darat melalui maklumbalas dari para pengguna yang mana setiap maklumbalas akan dikaji keberkesanannya bagi tujuan masa akan datang.

TEMPOH MAKLUMBALAS: Tempoh maklumbalas adalah berdasarkan kepada polisi piagam pelanggan sedia ada iaitu TIGA (3) HARI WAKTU BEKERJA atau 30 HARI WAKTU BEKERJA sekiranya maklumbalas tersebut memerlukan masa bagi tujuan rujukan, siasatan dan semakan yang lebih lanjut.

BIDANG KUASA: Pihak pengurusan adalah bertanggung jawab bagi segala bidang kuasa dalam proses sama ada menjawab atau tidak sebarang maklumbalas dengan merujuk kepada logik dan kesesuaian maklumbalas yang diperlukan.