Frequently Asked Questions

Apakah tujuan maklumat peribadi diperlukan?
Last Updated 3 years ago

Ia bertujuan adalah untuk pihak kami dapat menghubungi individu yang telah memajukan maklumbalas bagi tujuan menyampaikan sebarang maklumbalas yang telah diterima.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!